Urban Living

ศุภาลัย ย้ำชัด ตลาดอาคารชุดยังคงดีต่อเนื่อง

ศูนย์วิจัยฯ ศุภาลัย ได้สำรวจภาวะการขายของอาคารชุดกลุ่มราคาต่าง ๆ ของโซนย่อยในโซนหลักใหญ่ของกรุงเทพฯ ปี 2560 และ 2559 ดังแสดงในตารางพบว่า อุปทานของอาคารชุดกลุ่มราคาต่าง ๆในโซนย่อย ๆ ยังคงมีจำนวนไม่แตกต่างกันระหว่างปี 2560 และ 2559

นอกจากนี้ยังได้สำรวจอาคารชุดกลุ่มราคาต่างๆ ในโซนย่อยที่มีอัตราการขายเท่ากับหรือมากกว่า 6% ต่อเดือน จากจำนวนหน่วยที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ พบว่า อาคารชุดกลุ่มราคาต่าง ๆ ในโซนต่าง ๆ ที่มีอัตราการขายเท่ากับหรือมากกว่า 6% ต่อเดือน ยังคงมีจำนวนเท่ากันในระหว่างปี 2560 และ 2559 ยกเว้นโซนใจกลางเมืองที่ในปี 2560 มีจำนวนมากกว่าปี 2559

สิ่งที่ค้นพบข้างต้น เป็นตัวชี้ว่าทั้งอุปทานและอุปสงค์ของอาคารชุดในปี 2560 ยังคงร้อนแรงเหมือนเดิมหรือมากกว่าปี 2559  ศูนย์วิจัยฯ ศุภาลัยจึงมีความเห็นว่า ภาวะการขายอาคารชุดยังคงดีอยู่ และไม่เปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้

โครงการอาคารชุดที่เปิดขายยังคงเป็นการสร้างสรรค์อุปทานในทำเลใหม่ๆ ของกรุงเทพฯ โดยผู้ประกอบการจะต้องคาดคะเนความต้องการของผู้บริโภคต่ออาคารชุดในโซนต่าง ๆ ซึ่งยังคงเป็นไปตามหลักการ Supply creates its own demand

 

Show More

DigitalNext

Blogger ที่มีงานเขียน (Content Provider) ให้กับเว็บไซต์ชื่อดังหลายแห่งในไทย ประเภทของเนื้อหา มีทั้งทางด้านอุปกรณ์ไอที-สื่อสาร, Gadget, เครื่องเสียง, เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน, ยานยนต์, สุขภาพชายหนุ่ม, อาหาร, ช้อปปิ้ง, อสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

Related Articles

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close