IT & Deep Tech

แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ ลงนาม MoU กับ depa เดินหน้าโครงการผลักดัน Digital Thailand

ภายใต้ MoU สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลวางแผนติดตั้งแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE ของแดสสอล์ท ซิสเต็มส์ ดำเนินโครงการสำคัญเพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับอนาคตและสร้างเมืองอัจฉริยะ มุ่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ (Dassault Systèmes) ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อติดตั้งแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE ในโครงการสำคัญๆ ที่ช่วยผลักดันกลยุทธ์ ‘ดิจิทัลไทยแลนด์’ (Digital Thailand) ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘ไทยแลนด์ 4.0’  โครงการดังกล่าวครอบคลุมสองด้านหลักๆ ได้แก่ การออกแบบระบบการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในประเทศไทยเพื่อบ่มเพาะบุคลากรสำหรับอนาคต และการพัฒนา “เมืองอัจฉริยะ” หรือสมาร์ทซิตี้ (Smart City) ในประเทศไทย

การลงนามในข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการจัดนิทรรศการที่สำคัญของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล “Digital Thailand Big Bang 2018” ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2561 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สังคมตระหนักรู้ถึงแผนงานและนโยบายระดับประเทศของไทยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ทั้งนี้ จะมีการนำแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE ของแดสสอล์ท ซิสเต็มส์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาโครงการฝึกอบรมดิจิทัลภาคอุตสาหกรรม ‘Virtual Shipyard’ ในออสเตรเลียใต้ และการดำเนินโครงการสมาร์ทซิตี้ในเมืองต่างๆ เช่น สิงคโปร์ เมืองชัยปุระของอินเดีย และเมืองแรนส์ของฝรั่งเศส มาใช้ในโครงการ “ดิจิทัลไทยแลนด์” ที่สำคัญๆ ตามที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกำหนดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า “สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกำลังดำเนินโครงการต่างๆ อย่างจริงจัง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง IoT ในเอเชีย รวมถึงการพัฒนา 7 หัวเมืองใหญ่ให้เป็น ‘เมืองอัจฉริยะ’ ภายในปี 2566  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ จำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านดิจิทัล  เราเลือกที่จะทำงานร่วมกับแดสสอล์ท ซิสเต็มส์ ซึ่งนำเสนอเทคโนโลยีชั้นนำของโลก และมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0”

มร. มาซากิ ซ็อกส์ คอนโน กรรมการผู้จัดการภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกของ แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ กล่าวว่า “สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและบริษัทของเรามีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปฏิรูปอุตสากรรมของไทย รวมทั้งพัฒนาเมืองและบุคลากรเพื่อรองรับอนาคต  โครงการพัฒนาดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในระยะยาว ไม่ใช่เพียงแค่การติดตั้งโซลูชั่นที่เหมาะสม แต่ยังครอบคลุมถึงการศึกษาชุดทักษะที่เฉพาะเจาะจงและโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการเติบโตของประเทศในอนาคตอีกด้วย  เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค ‘ไทยแลนด์ 4.0’ อย่างยั่งยืน”

ติดต่อกับ แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ บน ทวิตเตอร์ 3DS ASEAN เฟซบุ๊ก ลิงค์อิน ยูทูบ

แพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE, ซอฟต์แวร์การออกแบบ 3D, โซลูชั่น 3D Digital Mock Up และ Product Lifecycle Management (PLM) ของแดสสอล์ท ซิสเต็มส์: http://www.3ds.com

Show More

DigitalNext

Blogger ที่มีงานเขียน (Content Provider) ให้กับเว็บไซต์ชื่อดังหลายแห่งในไทย ประเภทของเนื้อหา มีทั้งทางด้านอุปกรณ์ไอที-สื่อสาร, Gadget, เครื่องเสียง, เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน, ยานยนต์, สุขภาพชายหนุ่ม, อาหาร, ช้อปปิ้ง, อสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

Related Articles

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close
Close