IT & Deep Tech

ARIT เปิดอบรมฟรี 8 หลักสูตรของคนไอที ตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคดิจิทัล

เออาร์ไอที เดินหน้าพัฒนาคน ตรงสายงาน เปิดอบรมฟรี! 8 หลักสูตรของคนไอที

นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันสังคมของเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกับตัวเอง หรือการแข่งขันในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีข้อมูลใหม่ ๆ มากมาย ให้ต้องศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การเพิ่มพูนความรู้ และหมั่นพัฒนาทักษะของตนเองอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพนั้น ๆ”

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด  เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  จึงดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรที่มีความประสงค์จะร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถรวมไปถึงศักยภาพในการทำงานให้เหมาะสมและตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสายงานต่อไป

สำหรับ 8 หลักสูตรที่อบรม ประกอบด้วย

  1. Java Developer
  2. Android Developer
  3. IOS Developer
  4. .Net Developer
  5. System Analyst
  6. Network Engineer
  7. Security Engineer
  8. Front – End Developer

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษา และสอบถามข้อมูลของโครงการฯได้ที่ คุณรัตนาภรณ์ เถื่อนบุญ โทร. 02-6826350 ต่อ 511-513

เว็บไซต์โครงการ : www.arit.co.th/it-requirement 
Facebook : www.facebook.com/IT-Recruitment-220186398757818/ 
Line@  : @jwt2291b

Show More

DigitalNext

Blogger ที่มีงานเขียน (Content Provider) ให้กับเว็บไซต์ชื่อดังหลายแห่งในไทย ประเภทของเนื้อหา มีทั้งทางด้านอุปกรณ์ไอที-สื่อสาร, Gadget, เครื่องเสียง, เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน, ยานยนต์, สุขภาพชายหนุ่ม, อาหาร, ช้อปปิ้ง, อสังหาริมทรัพย์ และอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

Related Articles

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close