Browsing: ผ่อนมือถือ

IT & Telecom 2_resize
1

เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าทั่วไปใน 20 จังหวัดใหญ่ทั่วไทย  ที่มักจะเดินช้อปปิ้งที่ Tesco Lotus ใกล้บ้านเป็นประจำอยู่แล้ว โดย AIS ตั้งจุดให้คำแนะนำพร้อมสมัครอัพเกรดเป็น 3G ใหม่ความถี่ 2100 MHz ที่…